The Internet of Things (IoT) là động lực của quá trình số hoá.
Chúng tôi giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh điều đó !

Khi phát triển hệ thống IoT, bạn cần một đội ngũ chuyên gia với các nền tảng khác nhau về phần mềm, phần cứng và mạng. Trong thời gian hoạt động, chúng tôi đã giúp các doanh nghiệp phát triển hệ thống IoT phù hợp bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và dịch vụ cần thiết để họ có thể phát triển hệ thống IoT của mình.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI LÀ MẢNH GHÉP CÒN THIẾU TRONG BỘ KHUNG IOT CỦA BẠN

THẾ MẠNH CỦA CHÚNG TÔI

TRIỂN KHAI SẢN PHẨM NHANH TRÊN NHIỀU NỀN TẢNG PHẦN CỨNG

      Sản phẩm mẫu nhanh.

      Phần cứng đa dạng: ESP32,ESP8266, STM32, Raspberry PI, TI​.

      Đa dạng giao thức: Modbus, MQTT, UDP, HTTP, TCP/IP, SPI, I2C,…​

      Đa dạng kết nối: RS485, Wifi, Ethernet, 3G, 4G, Lora, RF, Zigbee,…​

      Bảo mật: TLS/SSL, X.509, mã hoá AES, RS256, RS512,…​

HỖ TRỢ NHIỀU IoT/IIoT PLATFORM

Thiết bị và phần mềm chúng tôi hỗ trợ nhiều nền tảng IoT như: AWS IoT Core, Google Cloud IoT Core, EMQX,…. hoặc chính nền tảng IoT có sẵn của bạn.

ỨNG DỤNG ĐƯỢC TỐI ƯU CHO THIẾT BỊ IoT HIỆU NĂNG THẤP

Cross platform: ứng dụng và thư viện chúng tôi có khả năng hoạt động trên nhiều hệ điều hành, nền tảng phần cứng khác nhau (ESP, STM32, Linux, Windowns,…) nhờ đó mà tăng thời gian triển khai và giảm giá thành.

Framework tối ưu: Svelte, Preact, Webpack,.. cho phép chúng tôi tích hợp ứng dụng web ngay trên thiết bị nhúng có hiệu suất thấp mà vẫn hoạt động mượt mà.

MODULE DỊCH VỤ CỦA PYRIOT M2C

Xây dựng phần cứng

THIẾT BỊ

Ngoài hệ sản phẩm Pyriot ED, dành cho ứng dụng thu thập dữ liệu của IoT, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ xây dựng phần cứng gồm:

 • Tư vấn và thiết kế
 • Thực hiện prototype
 • Tính toán phương án sản xuất
 • Hoàn thiện sản phẩm

Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn

Dịch vụ kết nối của Pyriot M2C cung cấp cho bạn firmware thiết bị nhúng hoặc phần mềm chạy trên Window/Linux/macOS để kết nối và tạo data-flow.

 • Đa dạng nguồn dữ liệu
 • Đa dạng phần cứng
 • Đa dạng giao thức
 • Đa dạng kết nối

Đóng gói, vận chuyển và lưu trữ

CHUYỂN ĐỔI

Cung cấp các dịch vụ Cloud/Server cho chuyển đổi, xử lý dữ liệu:

 • Xử lý dữ liệu thô
 • Chuẩn hóa theo yêu cầu
 • Bảo mật
 • Đa nền tảng: AWS, Azure, IBM, EMQX, Digital Ocean, MQTT Cloud,…

Giao diện sử dụng dữ liệu

Dịch vụ tư vấn, thiết kê giao diện (frontend) hoặc biểu đồ (chart) theo nhu cầu người dung để sử dụng, tương tác với dữ liệu. Điển hình là:

 • Giao diện web/app
 • Dashboard theo dõi
 • Bảng phần tích
 • Bảng điều khiển

Bạn đã có ý tưởng về sản phẩm. Hãy để chúng tôi giúp bạn thực hiện !