Nằm trong chuỗi sản phẩm Pyriot M2C, các phần cứng này thực hiện chuyển đổi tín hiệu sang dữ liệu số hoặc giao tiếp với phần tử khác để thu gom thông tin. Giúp bạn nhanh chóng tích hợp với thiết bị, máy móc và xây dựng hệ thu thập dữ liệu 

Là tập hợp từ phần mềm nhúng (firmware), thư viện (Library), đến API, back-end, data engine,… được triển khai trên các thiết bị, server, cloud trong dịch vụ Pyriot M2C.

Hơn thế, Pyriot Mbed có thể nhúng một giao diện tương tác lên vi điều khiển (ESP32, STM32,…) hay module SoC (Quectel, Lynx,…).

Sản phẩm đặt trưng nhất của dịch vụ machine-to-cloud của chúng tôi là Pyriot Konet. Với nền tảng này, không chỉ giúp chúng tôi tạo ra những giao diện trực quan dữ liệu (Data Visualize), giao diện phân tích (Data Analytic) nhanh chóng, mà còn giúp nhà phát triển, người dùng tùy chỉnh theo nhu cầu.

Hệ thống IoT này là tổng hợp của 3 nhóm sản phẩm trên. Tận dụng mọi khả năng từ phần cứng, phần mềm đến nhân lực để làm quá trình thu thập và sử dụng dữ liệu dễ dàng hơn cho nhà phát triển và doanh nghiệp.

has been added to your cart:
Checkout